Ofte stilte spørsmål

Forsiden » Om oss » Ofte stilte spørsmål
Nedenfor har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om sitater og bruken av dem. Du finner også lenker til mer informasjon.

Er det fritt fram å bruke sitatene på Siterte sitater?

Hvis du trenger sitater i private sammenhenger, kan du bruke sitatene vi har samlet her, men i moderate mengder. Husk at du alltid må oppgi forfatter når du bruker et sitat. Vi setter også pris på at du henviser til Siterte sitater (ordtak.no).
Skal du bruke sitatene i offentlige sammenhenger eller kommersielt, må du innhente tillatelse fra den som har opphavsrett til sitatet. Du er selv ansvarlig for å ivareta kravene om skikk og bruk i åndsverkloven .

Kan jeg kopiere sitatene på Siterte sitater og starte min egen sitattjeneste?

Nei, det kan du ikke. Siterte sitater eier ikke sitatene, men har opphavsrett til selve samlingen (verket).

Hvem eier sitatene på Siterte sitater?

Sitatene eies av den som har skrevet eller uttalt ordene, så fremt ikke vedkommende har overdratt opphavsretten til arvinger, et forlag eller andre.

Hva står det om bruk av sitater i åndsverkloven?

I åndsverkloven er det en egen paragraf som kalles sitatretten. Her står det:
Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Hva er opphavsrett?

Opphavsrett er en lov som regulerer spørsmål rundt kopiering og rettigheter til åndsverk. Et åndsverk er noe som er skapt, og kan være alt fra en roman og et foredrag - til skulpturer og programvare for datamaskiner. Opphavsretten skal sikre at du selv har rådighet over det du har laget.

Hvor lenge gjelder opphavsretten til et sitat?

Opphavsretten til et sitat gjelder i 70 år etter opphavspersonens død. Dette kalles også vernetid.
Opphavspersonen har rett til å bli navngitt. Dette er en evigvarende rett, og det skal også henvises til opphavskilden ved gjenbruk.

Hvorfor er det samme sitatet skrevet på forskjellige måter?

Mange sitater er oversatt fra andre språk. Én oversettelse er ikke lik den andre, og sitatene finnes derfor i ulike varianter på nettet og i trykte sitatsamlinger. Også sitater av norske forfattere kan variere noe i ordlyd. De kan være hentet fra ulike bokutgivelser eller være modernisert. Sitater i media refereres gjerne noe ulikt avhengig av journalist og kanal.

Hvor finner vi sitatene våre?

Sitatene på våre nettsider er hentet fra bøker, aviser, magasiner, nettsider, sosiale medier, offentlige arrangementer, fjernsyn, radio og film. Mange er også innsendt av forfattere eller tipset av brukere.

Hvor finner jeg kildehenvisning til et sitat?

Sitater med kildehenvisning har et i-ikon under seg. Klikk på sitatet for å se kilde og annen tilleggsinformasjon.
En del sitater mangler kilde eller har ukjent opphavsperson/forfatter. Noen av disse er så etablerte på nettet og i sitatbøker at du også finner dem her.
Vi jobber kontinuerlig med å få på plass kildehenvisning til alle sitater der dette finnes. Har du tips til kilder eller opphavspersoner, ta gjerne kontakt med oss på post@ordtak.no.

Hva er et sitat?

I språklige sammenhenger er et sitat en ordrett gjengitt del fra en annen kilde. Sitatet kan være hentet fra noe som er skrevet eller noe som er sagt.

Hva er et ordtak?

Et ordtak er ofte kort og treffende og har en viss rytmisk oppbygning. Det har som regel ukjent opphavsperson og mange av dem stammer fra gammel folkediktning og en muntlig fortellertradisjon. Ordtak har gjerne enderim eller bokstavrim slik at de er lette å huske. De fleste står i presens, noe som vitner om at de skal kunne være gjeldende til en hver tid.
Eksempler på ulike typer ordtak, er:
  • Nye koster feier best.
  • Eik før ask gir sommerplask - ask før eik gir sommersteik.
  • En god latter forlenger livet, sa kjerringa, og lo seg i hjel.
Ivar Aasen (1813 - 1896) var en norsk språkforsker. Han er mest kjent som opphavspersonen til nynorsk som skriftspråk, men var også dikter og folkeminnegransker. Han reiste rundt i landet og samlet inn eventyr, sagn, ordtak og andre typer muntlig tradisjonsstoff. I 1856 ga Ivar Aasen ut ordspråksamlingen Norske Ordsprog. Boka har senere kommet i en rekke utgaver og har vært et nyttig oppslagsverk for andre språkforskere. Aasens ordspråksamlingen har også inspirert forfattere og amatører på jakt etter mer eller mindre kloke visdomsord.
Ordtak er hele tiden under utvikling. Noen ordtak forsvinner ut av språket, noen får ny form (f.eks. "Når man snakker om ulven så kommer den" blir til "Når man snakker om sola så skinner den") og noen nye uttrykk er på vei til å få status som ordtak (f.eks. "I fylla er alle gutter kjekke").

Hva er en aforisme?

Aforismer er korte setninger som uttrykker et poeng. De kan ofte være underfundige eller humoristiske. En aforisme kan minne om et ordtak både i form og innhold, men har kjent opphav.
Eksempel på aforisme:
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024