Bruk av sitater

Forsiden » Om oss » Bruk av sitater
Siterte sitater får mange spørsmål om hva som er lov og ikke lov ved bruk av sitater. Praksisen varierer og terrenget er ganske uoversiktlig. Vi har derfor prøvd å samle noen av våre erfaringer her og håper de kan være til hjelp. Ta spesielt en titt på plakaten nederst.

Hva er et sitat?

Et sitat er en mindre del av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon, gjengitt i en sammenheng. [mer]
Vanligvis sier vi at et sitat er en del av en tekst eller en uttalelse, for eksempel ei linje fra et dikt, et avsnitt i en artikkel eller en replikk fra en film. Et sitat brukes gjerne for å skape debatt, spre kunnskap eller belyse en påstand.

Hvem eier sitatene?

Et sitat eies av den som har skrevet eller uttalt ordene, så fremt ikke vedkommende har overdratt opphavsretten til et forlag eller andre. [mer]
Opphavsretten gjelder i 70 år etter opphavspersonens død.
Siterte sitater eier ikke sitatene på dette nettstedet, men har opphavsrett til selve samlingen (verket) og det øvrige innholdet som design, form og foto på våre sider. Du kan ikke kopiere innholdet på Siterte sitater og formidle dette videre som en egen sitattjeneste. Men du kan bruke sitater fra denne siden så lenge du ivaretar reglene i åndsverkloven og følger god skikk og bruk.

Har jeg lov til å sitere?

Ja, du har lov til å trekke ut sitater fra offentlige tekster så lenge du følger reglene om skikk og bruk. [mer]
Dette står det om i åndsverkloven § 22 og kalles Sitatretten:
Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.
I følge sitatretten kan du fritt sitere fra verk som er offentliggjort uten tillatelse fra rettighetshaver, så fremt det er i samsvar med god skikk og nødvendig for et formål.
Hva som er god skikk og nødvendig for et formål er avhengig av hvordan du ønsker å bruke sitatene. Det viktigste er at du alltid oppgir hvem som er forfatter av sitatet. Dette gjelder også når du bruker sitater sammen med foto eller i andre kunstneriske sammenhenger. Er sitatet hentet fra Siterte sitater, setter vi pris på at du henviser til siden vår.
Skal du bruke sitatet privat, les mer på plakaten nederst. Dette er retningslinjer som gjelder alle. For kommersiell bruk, se i tillegg punktet "Bruk av sitater til offentlige eller kommersielle formål".

Bruk av sitater til offentlige eller kommersielle formål

I dag finner vi sitater på det meste: kopper, vegger, pledd, skilt, kort etc. Skal du bruke sitater til kommersielle formål, i trykte publikasjoner eller offentlige sammenhenger, er det ekstra viktig at du setter deg inne i åndsverkloven og følger reglene. [mer]

Et konkret eksempel

Du vil utvikle og selge en app, en kalender eller en bok med sitater og bilder. Da må du:
 • Sjekke om noen har opphavsrett til sitatene/tekstene du ønsker å bruke.
 • Sjekke at sitatene/tekstene du ønsker å bruke, er korrekt gjengitt. Mange tekster har en tendens til å endre seg når de deles på nettet.
 • Kontakte forfatter/opphavsperson for å få tillatelse. Er forfatteren død, kontakter du arvinger, forlag eller andre som eventuelt er overdratt opphavsretten.
 • I mange tilfeller skal tekstforfatter ha royalty. Royalty er en godtgjørelse for kommersiell utnyttelse av opphavsrett til åndsverk eller andre verdier.
 • Oppgi navn på forfatter, kildehenvisning og referanse til hvor du har funnet sitatet dersom ikke annet er avtalt.
Skal du bruke sitater i reklame, gjelder egne regler. For sitatleksikon gjelder også andre retningslinjer enn for tematiske samlinger. Ta kontakt med Kopinor dersom du har spørsmål rundt dette.

Juridisk veiledning på Kopinor.no

Har du spørsmål rundt bruk av sitater til offentlige eller kommersielle formål, gå til www.kopinor.no. [mer]
Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk. Her finner du nyttig informasjon om opphavsrett og kontaktinformasjon dersom du har behov for videre avklaring.
Det kan også være verdt å ta turen innom Del Rett. Del Rett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet av Norgesuniversitetet.
Plakathempe

GOD SKIKK VED BRUK AV SITATER

Du er selv ansvarlig for å følge de reglene som gjelder når du siterer. For å hjelpe deg har vi laget ei huskeliste:

 1. Sitatet må være publisert offentlig eller klarert av rettighetshaver. Du kan ikke offentliggjøre private uttalelser uten å få lov av den som har sagt det.
 2. Sitatet må være korrekt gjengitt.
 3. Oppgi alltid navn på forfatter. Opphavspersonen (forfatter) har rett til å bli navngitt. Dette er en evigvarende rett.
 4. Oppgi kildehenvisning.
 5. Unngå å bruke et sitat på en slik måte og i en slik sammenheng at det får en annen mening enn den opprinnelige. Tenk deg at det var ditt sitat. Ingen liker at det de sier blir vridd på.
 6. Du skal aldri sitere for å slippe å gjøre jobben selv. Henter du for eksempel mange sitater fra ordtak.no, setter vi pris på at du kontakter oss. Oppgi også referanse til nettsiden.
 7. Opphavsretten varer i 70 år etter opphavspersonens død. Det betyr at du trygt kan videreformidle sitater av historiske personer og andre som levde for mer enn 70 år siden.
 8. Et ordtak har ukjent opphavsperson, så disse kan du trygt videreformidle så lenge du følger god skikk.
 9. Vær varsom ved bruk av dikt og sangtekster. Et sitat er en mindre del av en tekst i en større sammenheng, mens et dikt er en selvstendig tekst. Skal du videreformidle et dikt, må du avklare det med rettighetshaver.
 10. For kommersiell bruk av sitater, se eget punkt lenger oppe på siden.
 11. Sitatretten gjelder ikke for bruk av sitater i reklame. Bruk aldri sitater i reklame uten å klarere dette med rettighetshaver.
 12. Er du i tvil om du kan bruke et sitat, kontakt rettighetshaver eller finn ut mer på Kopinor.no.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024