Mot

Virkelig mot er å fortsette reisen selv om du mangler kart.

Engelsk:

True courage is to keep on traveling when you can’t see the map.

Mer om:

Mot

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024