Løfte

Å love er til sist å lyve.

Kilde:

Brand (1866), Skolemesteren i 5. handling.

Engelsk:

To MAKE a promise means, at last, to BREAK it.

Del av:

SKOLEMESTEREN
Bag om alle Tings Begreb
der noget staar, som ligner Kneb,
men som er ganske ligefrem, –
at sige da for alle dem,
der tælle kan till mer end fem.
At love er tillsidst at lyve,
skjønt Loveren er lige ærlig;
al Holden kaldtes før besværlig,
men den kan kaldes rent umulig,
hvis i Logiken man er duelig. –
Naa, lad saa Løftefuglen flyve.
Hør, sig mig –?

Mer om:

Løfte Løgn

Å <i>love</i> er til sist å <i>lyve</i>.
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Nasjonalitet: norsk
Tittel: forfatter
Levde: 1828 - 1906

Ibsen antas å være den mest spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare. Han er kjent for storverk som Peer Gynt, Kejser og Galilæer og Gengangere.

Sitater av Henrik Ibsen »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024