Livet

Menneskets liv synes å bestå av en rekke symbolske handlinger som vår sjel åpenbarer sin usynlige natur gjennom.

Kilde:

Kreuzzüge des Philologen (1762).

Engelsk:

Human life appears to consist of a series of symbolic actions through which our soul is able to reveal its invisible nature.

Tysk:

Das menschliche Leben scheinet in einer Reihe symbolischer Handlungen zu bestehen, durch welche unsere Seele ihre unsichtbare Natur zu offenbaren fähig ist.

Mer om:

Livet

Johann Georg Hamann

Nasjonalitet: tysk
Tittel: filosof
Levde: 1730 - 1788

Hamann er mest kjent for sitt vennskap med Kant og var Kants første kritiker.

Sitater av Johann Georg Hamann »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2021