Diskusjon

Et liv uten meningsutveksling er uverdig for mennesket.

Kilde:

Gjengitt i Apology av Platon.

Engelsk:

The unexamined life is not worth living.

Del av:

Someone will say: Yes, Socrates, but cannot you hold your tongue, and then you may go into a foreign city, and no one will interfere with you? Now I have great difficulty in making you understand my answer to this. For if I tell you that this would be a disobedience to a divine command, and therefore that I cannot hold my tongue, you will not believe that I am serious; and if I say again that the greatest good of man is daily to converse about virtue, and all that concerning which you hear me examining myself and others, and that the life which is unexamined is not worth living - that you are still less likely to believe.

Mer om:

Diskusjon

Sokrates

Nasjonalitet: gresk
Tittel: filosof
Levde: ca. 470 - 399 f.v.t.

Sammen med Platon og Aristoteles er Sokrates en av filosofihistoriens mest sentrale og omtalte tenkere, og en av de filosofene som i særlig stor grad har påvirket og inspirert vår kultur. Sokrates ble anklaget for å ha villedet ungdommen og for å ha innført nye guder. I 399 f.kr. ble han stilt for retten, funnet skyldig og dømt til å tømme et beger fylt av gift.

Sitater av Sokrates »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022