Revolusjon

En revolusjon er ikke noe middagsselskap.

Kilde:

Beretning om en undersøkelse av bondebevegelsen i Hunan-provinsen (mars 1927). Gjengitt i Sitater fra formann Mao Tse-Tung, også kalt Maos lille røde (1967).

Engelsk:

A revolution is not a dinner party.

Del av:

A revolution is not a dinner party, or writing an essay, or painting a picture, or doing embroidery. It cannot be so refined, so leisurely and gentle, so temperate, kind, courteous, restrained and magnanimous. A revolution is an insurrection, an act of violence by which one class overthrows another.

Mer om:

Revolusjon

Mao Zedong

Nasjonalitet: kinesisk
Tittel: statsmann og kommunistleder
Levde: 1893 - 1976

Sitater av Mao Zedong »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022