Navn

«Og de med navn som ender på -sen,» sa hun, «de kan det aldri i verden bli noe av!»

Kilde:

Børnesnak (1859).

Engelsk:

«And as for people whose names ended with sen,» she declared, «They’ll never amount to anything. »

Dansk:

«Og dem med navn som ender på -sen,» sa hun, «dem kan det aldri i verden bli noe af!»

Del av:

«Og dem, hvis Navn ender paa -sen,»" sagde hun, «dem kan der nu aldrig i Verden blive Noget af! man skal sætte sine Arme i Siden og holde dem langt borte fra sig, disse -sen! -sen!» Og saa satte hun sine smaa, nydelige Arme i Siden med Albuen spids, for at vise hvorledes man skulde bære sig ad; og de smaa Arme vare saa nydelige. Sød var hun.

Men Grossererens lille Datter blev saa vred; hendes Fader hedte Madsen og det Navn vidste hun ender paa «-sen!» og saa sagde hun ligesaa stolt hun kunde:

«Men min Fader kan kjøbe for hundrede Rigsdaler Brystsukker og kaste i Grams! kan din Fader det?»

«Ja, men min Fader,» sagde en Skribents lille Datter, «kan sætte baade din Fader og din Fader og alle «Fadere» i Avisen! Alle Mennesker ere bange for ham, siger Moder, for det er min Fader, der regjerer i Avisen!»

Mer om:

Navn

H. C. Andersen

H. C. Andersen

Nasjonalitet: dansk
Tittel: forfatter
Levde: 1805 - 1875

H. C. Andersen er mest kjent for eventyr som Piken med svovelstikkene, Den stygge andungen og Prinsessen på erten.

Sitater av H. C. Andersen »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024