Skrive

Jeg skriver når jeg er inspirert, og jeg sørger for å være inspirert klokken ni hver morgen.

Bakgrunn:

Sitatet tillegges blant annet William Faulkner og Peter De Vries, men mangler dokumentert kildehenvisning.
For mer om bakgrunnen til sitatet, se Quoteinvestigator.com.

Engelsk:

I write when I’m inspired, and I see to it that I’m inspired at nine o’clock every morning.

Mer om:

Skrive

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2021