Døden

Frykt ikke døden. For når du finnes, så finnes ikke den, og når den finnes, så finnes ikke du.

Kilde:

Gjengitt i Robert Drew Hicks: Stoic and Epicurean (1910), Letter to Menoeceus.

Engelsk:

Death, therefore, the most awful of evils, is nothing to us, seeing that, when we are, death is not come, and, when death is come, we are not.

Variant:
Death is nothing to us. When we exist, death is not; and when death exists, we are not.

Mer om:

Døden

Frykt ikke døden. For når du finnes, så finnes ikke den, og når den finnes, så finnes ikke du.

Epikur

Nasjonalitet: gresk
Tittel: filosof
Levde: 341 - 270 f.v.t.

Epikur er grunnlegger av den filosofiske retningen epikureismen.

Sitater av Epikur »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024