Musikk

Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg.

Kilde:

The Critic as Artist (1891).

Engelsk:

After playing Chopin, I feel as if I had been weeping over sins that I had never committed, and mourning over tragedies that were not my own. Music always seems to me to produce that effect.

Del av:

After playing Chopin, I feel as if I had been weeping over sins that I had never committed, and mourning over tragedies that were not my own. Music always seems to me to produce that effect. It creates for one a past of which one has been ignorant, and fills one with a sense of sorrows that have been hidden from one’s tears.

Mer om:

Musikk

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Nasjonalitet: irsk
Tittel: forfatter
Levde: 1854 - 1900

Oscar Wilde var en svært vellykket forfatter i sin samtid, særlig kjent for sine skarpe kommentarer. Hans karriere ble ødelagt da han ble dømt til fengsel for "homoseksuelle forbrytelser".

Sitater av Oscar Wilde »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023