Likestilling

Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten ditt eget samtykke.

Kilde:

Tillagt Eleanor Roosevelt, men mangler dokumentert kildehenvisning.

For mer om bakgrunnen til sitatet, se Quoteinvestigator.com.

Engelsk:

No one can make you feel inferior without your consent.

Eleanor Roosevelt

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: politiker, diplomat og aktivist
Levde: 1884 - 1962

Eleanor Roosevelt var gift med USAs president Franklin D. Roosevelt. Fra 1947 til 1951 var hun formann i FNs kommisjon for menneskerettigheter. Roosevelt gjorde en viktig innsats som sosial reformator og forfatter, og var en markert feminist.

Sitater av Eleanor Roosevelt »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024