Alder - antall år

Å, den som bare var sytti igjen!

Kilde:

Gjengitt i The Nine Old Men (1937) av journalistene Drew Pearson og Robert S. Allen.

Tillegges også den franske forfatteren Fontenelle. For mer om bakgrunnen til sitatet, se Quoteinvestigator.com.

Engelsk:

Ah! What wouldn’t I give to be seventy again!

Oliver Wendell Holmes Jr.

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: jurist
Levde: 1841 - 1935

Sitater av Oliver Wendell Holmes Jr. »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024