Reklame

Gi folk kvalitet. Det er den beste reklame.

Engelsk:

Give them quality. That is the best kind of advertising.

Variant:
Give them quality. That’s the best kind of advertising in the world.

Mer om:

Reklame Kvalitet

Milton S. Hershey

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: konditor og filantrop
Levde: 1857 - 1945

Milton S. Hershey er grunnlegger av sjokoladefabrikken The Hershey Chocolate Company.

Sitater av Milton S. Hershey »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2020