Reise

Den som reiser til et land før han har kjenneskap til dets språk, går i skole og er ikke på reise.

Kilde:

Essays (1625), Of Travel.

Engelsk:

He that traveleth into a country before he hath some entrance into the language, goeth to school, and not to travel.

Mer om:

Reise Språk

Francis Bacon

Nasjonalitet: britisk
Tittel: filosof, essayist og statsmann
Levde: 1561 - 1626

Bacon innførte en ny form for vitenskapelig metode basert på observasjoner og eksperimenter (empiri). Hans hovedverk er Organum scientarum og Vitenskapens nye verktøy.

Sitater av Francis Bacon »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023