Gjerning

Den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger på, er å friske dem opp med nye.

Kilde:

Apophthegms (1624), nr. 247.

Engelsk:

The best way to keep good acts in memory was to refresh them with new.

Del av:

Cato said the best way to keep good acts in memory was to refresh them with new.

Mer om:

Gjerning

Francis Bacon

Nasjonalitet: britisk
Tittel: filosof, essayist og statsmann
Levde: 1561 - 1626

Bacon innførte en ny form for vitenskapelig metode basert på observasjoner og eksperimenter (empiri). Hans hovedverk er Organum scientarum og Vitenskapens nye verktøy.

Sitater av Francis Bacon »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024