Dannelse

Man er ikke virkelig dannet dersom man ikke kan tåle mangel på dannelse hos andre.

Kilde:

Gjengitt i Poor Richard’s Almanack, The U.S.C. Publishing Co (1914).

Engelsk:

He is not well bred, that cannot bear ill-breeding in others.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: statsmann, fysiker og forfatter
Levde: 1706 - 1790

Benjamin Franklin er først og fremst kjent for å ekspremitere med elektrisitet. Han påviste blant annet at lynet er en elektrisk gnist mellom skyene og jorda og fant opp lynavlederen. Han introduserte også bifokale linser - det som i dag kalles progressive briller.

Sitater av Benjamin Franklin »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023