Ord

Ett ord til den vise er nok, og mange ord fyller ikke skjeppen.

Kilde:

Poor Richard’s Almanac (1758). Gjengitt i The Life of Benjamin Franklin (1826).

Engelsk:

A word to the wise is enough, and many words won’t fill a bushel.

Del av:

Father Abraham stood up, and replied, “If 3. have my advice, I’ll give it to you in short; for a word to the wise is enough, and many words won’t fill a bushel, as Poor Richard says.

Mer om:

Ord

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: statsmann, fysiker og forfatter
Levde: 1706 - 1790

Benjamin Franklin er først og fremst kjent for å ekspremitere med elektrisitet. Han påviste blant annet at lynet er en elektrisk gnist mellom skyene og jorda og fant opp lynavlederen. Han introduserte også bifokale linser - det som i dag kalles progressive briller.

Sitater av Benjamin Franklin »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023