Selvinnsikt

Dukk ned i deg selv. Inne i deg er det godes kilde. Den er alltid rede til å springe opp i dagen, bare du graver dypt nok.

Kilde:

Til meg selv, 7. bok, 59.

Engelsk:

Look within. Within is the fountain of the good, and it will ever bubble up, if thou wilt ever dig.

Mer om:

Selvinnsikt

Marcus Aurelius

Nasjonalitet: romersk
Tittel: keiser
Levde: 121 - 180

Aurelius var en dyktig kriger og interesserte seg for filosofi og religion. Han regjerte sammen med sin adoptivbror Lucius Verus fra 161 til 169. Etter brorens død var Aurelius enehersker over Romerriket. Aurelius regjerte fram til sin død i 180 og ble etterfulgt av sin sønn Commodus.

Sitater av Marcus Aurelius »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022