Plikt

Plikt fins ikke. Hvis du vet at noe er rett, ønsker du å gjøre det. Hvis du ikke ønsker å gjøre det, er det ikke rett. Hvis det er rett og du likevel ikke ønsker å gjøre det, vet du ikke forskjell på rett og galt, og da er du ikke et menneske.

Kilde:

We The Living (1936).

Engelsk:

There is no such thing as duty. If you know that a thing is right, you want to do it. If you don’t want to do it - it isn’t right. If it’s right and you don’t want to do it - you don’t know what right is and you’re not a man.

Ayn Rand

Nasjonalitet: russiskfødt amerikansk
Tittel: forfatter og filosof
Levde: 1905 - 1982

Sitater av Ayn Rand »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024