Stillhet

Stillhet er bedre enn tomme ord.

Kilde:

Gjengitt i Encyclopaedia Americana (1832), vol. X, s. 445.

Engelsk:

Silence is better than unmeaning words.

Mer om:

Stillhet Tomhet

Pythagoras

Nasjonalitet: gresk
Tittel: matematiker, filosof og astronom
Levde: 570 - 500 f.v.t.

Pythagoras’ læresetning sier at i en rettvinklet trekant er summen av kvadratene av katetenes lengder lik kvadratet av hypotenusens lengde: a2 + b2 = c2. Læresetningen var imidlertid kjent av babylonerne minst 1000 år før Pythagoras’ tid.

Sitater av Pythagoras »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024