Sannhet

Sannhetens to hovedstøtter, forstanden og sansene, bedrar hverandre gjensidig.

Kilde:

Pensées sur la religion (1670).

Engelsk:

These two sources of truth, reason and the senses, besides being both wanting in sincerity, deceive each other in turn.

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Nasjonalitet: fransk
Tittel: filosof, matematiker og naturforsker
Levde: 1623 - 1662

Pascal la grunnlaget for moderne sannsynlighetsteori. Ifølge Pascal er de høyeste sannheter ikke tilgjengelige for fornuften; de fattes umiddelbart av hjertet.

Sitater av Blaise Pascal »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022