Begynnelse og slutt

Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte.

Kilde:

Elegiac Verse (1879).

Engelsk:

Great is the art of beginning, but greater the art is of ending.

Henry Wadsworth Longfellow

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: lyriker
Levde: 1807 - 1882

Sitater av Henry Wadsworth Longfellow »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2021