Handling

Ofte gjør man urett ved å unnlate en handling, ikke bare ved å handle.

Kilde:

Til meg selv, 9. bok, 5.

Engelsk:

A wrongdoer is often a man who has left something undone, not always one who has done something.

Gresk:

Ἀδικεῖ πολλάκις ὁ μὴ ποιῶν τι, οὐ μόνον ὁ ποιῶν τι.

Marcus Aurelius

Nasjonalitet: romersk
Tittel: keiser
Levde: 121 - 180

Aurelius var en dyktig kriger og interesserte seg for filosofi og religion. Han regjerte sammen med sin adoptivbror Lucius Verus fra 161 til 169. Etter brorens død var Aurelius enehersker over Romerriket. Aurelius regjerte fram til sin død i 180 og ble etterfulgt av sin sønn Commodus.

Sitater av Marcus Aurelius »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023