Musiker

Selv om deres varer er laget av drømmer, er de klær og føde for deres sjel.

Kilde:

The Prophet (1923).

Engelsk:

And that which they bring, though fashioned of dreams, is raiment and food for your soul.

Del av:

And if there come the singers and the dancers and the flute players, - buy of their gifts also.
For they too are gatherers of fruit and frankincense, and that which they bring, though fashioned of dreams, is raiment and food for your soul.

Mer om:

Musiker

Kahlil Gibran

Nasjonalitet: libanesisk
Tittel: poet, filosof og kunstner
Levde: 1883 - 1931

Kahlil Gibran og er mest kjent for sitt mystiske og poetiske prosaverk Profeten fra 1923. Han levde mesteparten av sitt produktive liv i USA og ble svært populær i Vesten.

Sitater av Kahlil Gibran »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024