Glede

Gleden er som et lys – tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg selv.

Kilde:

Aaret Rundt (1890) av A. L. Svhumacher.

Dansk:

Glæden er som et Lys, tænder Du det for Andre, falder dog dets Skin tilbage paa Dig selv.

Variant:
Glæden er som et lys, tænder du det andre, falder dets skin tilbage på dig selv.

Carit Etlar

Nasjonalitet: dansk
Tittel: forfatter
Levde: 1816 - 1900

Carl Brosbøll ga ut bøker under psevdonymet Carit Etlar og er mest kjent for romanen Gjøngehøvdingen.

Sitater av Carit Etlar »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2020