Misjon

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Kilde:

Evangeliet etter Matteus 28,18-20.

Misjonsbefalingen - Jesu siste tale til sine apostler. Den regnes gjerne som programerklæringen for kristen misjon.

Mer om:

Misjon

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024