Feil

Å feile er lærerikt. Den som virkelig tenker, lærer like mye av sine nederlag som av sine suksesser.

Kilde:

The Later Works of John Dewey, Volume 8: 1933: Essays and How We Think (1986).

Engelsk:

Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.

Del av:

Of course, verification does not always follow. Sometimes consequences show failure to confirm instead of corroboration. The idea in question is refuted by the court of final appeal. But a great advantage of possession of the habit of reflective activity is that failure is not mere failure. It is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.

John Dewey

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: filosof, pedagog og psykolog
Levde: 1859 - 1952

Dewey påvirket den pedagogiske utviklingen i en rekke land. Karakteristisk for hans pedagogiske ideer er elevaktivitet og arbeidsskole.

Sitater av John Dewey »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024