Klima

... det vi kan være vitenskaplig sikre på, er at vår bruk av fossilt drivstoff skyver oss mot et kritisk vendepunkt. Og hvis vi ikke frigjør oss fra avhengigheten til fossile drivstoff og legger om til en ny energikurs for dette landet, så dømmer vi framtidige generasjoner til en global katastrofe.

Kilde:

Fra talen Energy Independence and the Safety of Our Planet, Chicago (03.04.2006).

Engelsk:

... what we can be scientifically certain of is that our continued use of fossil fuels is pushing us to a point of no return. And unless we free ourselves from a dependence on these fossil fuels and chart a new course on energy in this country, we are condemning future generations to global catastrophe.

Mer om:

Klima

Barack Obama

Nasjonalitet: amerikansk
Tittel: politiker, USAs 44. president
Født: 1961

Obama representerer Det demokratiske parti og er den første afroamerikaneren som er blitt valgt til president i USA. Han ble innsatt som president 20. januar 2009 etter George W. Bush.

Sitater av Barack Obama »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022