Eksperiment

En ekspert er en som kjenner de største feilene som kan gjøres i sitt fag, og hvordan man kan unngå dem.

Kilde:

Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik (1969).

Engelsk:

An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his subject, and how to avoid them.

Tysk:

Ein Fachmann ist ein Mann, der einige der gröbsten Fehler kennt, die man in dem betreffenden Fach machen kann, und der sie deshalb zu vermeiden versteht.

Mer om:

Eksperiment Feil

Werner Heisenberg

Nasjonalitet: tysk
Tittel: fysiker
Levde: 1901 - 1976

Heisenberg var en av 1900-tallets mest betydelige fysikere. I 1932 fikk han Nobelprisen for sine arbeider i kvantemekanikk.

Sitater av Werner Heisenberg »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023