Pornografi

Det er bare én måte å finne ut om en bok er pornografisk på. Be tolv menn om å lese den og spør dem så: «Fikk dere reisning?» Hvis flertallet svarer «Ja», er boken pornografisk.

Kilde:

Gejngitt i Nicholas Jenkins: The Table Talk of W. H. Auden (1990).

Engelsk:

There’s only one good test of pornography. Get twelve normal men to read the book, and then ask them, Did you get an erection? If the answer is Yes from a majority of the twelve, then the book is pornographic.

Mer om:

Pornografi

W. H. Auden

Nasjonalitet: britisk
Tittel: dikter
Levde: 1907 - 1973

Sitater av W. H. Auden »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024