Plikt

Jeg gjør bestandig og min plikt, -
men alltid innom mitt distrikt.

Kilde:

Brand (1866), Fogden i 2. handling.

Engelsk:

I do my duty with precision, —
But always in my own Division.

Del av:

FØRSTE MAND
Hvad var han?

EJNAR
Prest.

ANDEN MANDv Ja, hvad han var, –
det kjendtes vel han var en Karl!
I ham var Mod og Magt og Trods!

FØRSTE MAND
Det var en rigtig Prest for os!

MANGE RØSTER
Ja, det var rigtig Prest for os!

FOGDEN
Det formløst er i alle Fald
at træde opp i fremmed Kald
og gribe ind og vove Liv
foruden tvingende Motiv. –
Jeg gjør bestandig og min Pligt, –
men altid indom mit Distrikt.

Mer om:

Plikt

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Nasjonalitet: norsk
Tittel: forfatter
Levde: 1828 - 1906

Ibsen antas å være den mest spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare. Han er kjent for storverk som Peer Gynt, Kejser og Galilæer og Gengangere.

Sitater av Henrik Ibsen »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022