Penger og økonomi

Det er med penger som med møkk - de gjør bare nytte for seg når de blir spredd.

Kilde:

Essays (1625), Of Seditions and Troubles.

Engelsk:

Money is like muck, not good except it be spread.

Francis Bacon

Nasjonalitet: britisk
Tittel: filosof, essayist og statsmann
Levde: 1561 - 1626

Bacon innførte en ny form for vitenskapelig metode basert på observasjoner og eksperimenter (empiri). Hans hovedverk er Organum scientarum og Vitenskapens nye verktøy.

Sitater av Francis Bacon »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2022