Mot

Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Å ikke våge er å miste seg selv.

Bakgrunn:

Sitatet tillegges ofte Søren Kierkegaard og er sannsynligvis basert på følgende tekstutdrag fra hans bok Sygdommen til Døden (1849):

Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove,
og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke
at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove
kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man
dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig
saaledes, saa let, saa ganske som var det
Ingenting - sig selv. Thi har jeg vovet forkeert,
nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men
har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa?
Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand
er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele
- og taber mig selv!


For mer om bakgrunnen til sitatet, se nettsiden til Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

Engelsk:

To dare is to lose one’s footing momentarily. Not to dare is to lose oneself.

Dansk:

At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.

Mer om:

Mot

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024