Leveregler

Jeg skal alltid handle slik at den regelen jeg handler etter kunne gjelde som allmenn lov.

Bakgrunn:

Kant kalte denne leveregelen for "det kategoriske imperativ".

Immanuel Kant

Nasjonalitet: tysk
Tittel: filosof, matematiker og fysiker
Levde: 1724 - 1804

Kant har hatt stor innflytelse på filosofien er mest kjent for sin moralfilosofi. Filosofien hans dreier seg i hovedsak om spørsmålene:
1. Hva kan jeg vite?
2. Hva skal jeg gjøre?
3. Hva kan jeg håpe på?
4. Hva er mennesket?

Sitater av Immanuel Kant »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024