Oversettelse

En oversettelse er ingen oversettelse hvis ikke den også gir deg musikken i et dikt, og ikke bare ordene.

Kilde:

The Aran Islands (1907).

Engelsk:

A translation is no translation unless it will give you the music of a poem along with the words of it.

Del av:

A translation is no translation, he said, unless it will give you the music of a poem along with the words of it.

Mer om:

Oversettelse

John Millington Synge

Nasjonalitet: irsk
Tittel: dramatiker
Levde: 1871 - 1909

Sitater av John Millington Synge »

Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2020