William Wycherley

Nasjonalitet: engelsk
Tittel: forfatter
Levde: 1640 - 1716
* Vil du vite mer om William Wycherley? Prøv William Wycherley hos Wikipedia.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024