Samuel Pepys

Nasjonalitet: engelsk
Tittel: embetsmann og forfatter
Levde: 1633 - 1703
* Vil du vite mer om Samuel Pepys? Prøv Samuel Pepys hos Wikipedia.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024