Marcus Porcius Cato

Også kalt: Cato den eldre
Nasjonalitet: romersk
Tittel: statsmann
Levde: 234 - 149 f.v.t.
* Vil du vite mer om Marcus Porcius Cato? Prøv Marcus Porcius Cato hos Wikipedia.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024