John Milton

Nasjonalitet: engelsk
Tittel: dikter
Levde: 1608 - 1674
* Vil du vite mer om John Milton? Prøv John Milton hos Wikipedia.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2023