Edward Young

Nasjonalitet: engelsk
Tittel: forfatter
Levde: 1683 - 1765
* Vil du vite mer om Edward Young? Prøv Edward Young hos Wikipedia.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024