Pythagoras

Nasjonalitet: gresk
Tittel: matematiker, filosof og astronom
Levde: 570 - 500 f.v.t.
Visste du at:
Pythagoras’ læresetning sier at i en rettvinklet trekant er summen av kvadratene av katetenes lengder lik kvadratet av hypotenusens lengde: a2 + b2 = c2. Læresetningen var imidlertid kjent av babylonerne minst 1000 år før Pythagoras’ tid.
* Vil du vite mer om Pythagoras? Prøv Pythagoras hos Wikipedia.
Om Siterte sitater | Bruk av sitater | Cookies
15 400 sitater - 1200 emner - 3150 forfattere
Aunes tekst og tone © 2001 - 2024