//Skriver ut uformatert document.write("

"); document.write("En optimist er en som alltid kan se det positive i andres motgang.
"); document.write(" "); document.write(""); document.write(" "); document.write("Ukjent"); document.write(""); document.write("

"); document.write("

"); document.write(" www.ordtak.no

");