//Skriver ut uformatert document.write("

"); document.write("Det er én ting som er verre enn forandring, og det er status quo.
"); document.write(" "); document.write("John"); document.write(" "); document.write("le Carré"); document.write(""); document.write("

"); document.write("

"); document.write(" www.ordtak.no

");