//Skriver ut uformatert document.write("

"); document.write("En trist feil vi alle gjør, er å tro at noe vil vare lenger hvis vi aldri lar det begynne.
"); document.write(" "); document.write("Robert"); document.write(" "); document.write("Brault"); document.write(""); document.write("

"); document.write("

"); document.write(" www.ordtak.no

");