//Skriver ut uformatert document.write("

"); document.write("Der kan man se. Ingen vits i å aldri gi opp!
"); document.write(" "); document.write("Ernst A."); document.write(" "); document.write("Lersveen"); document.write(""); document.write("

"); document.write("

"); document.write(" www.ordtak.no

");