//Skriver ut uformatert document.write("

"); document.write("Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert.
"); document.write(" "); document.write(""); document.write(" "); document.write("Plinius den eldre"); document.write(""); document.write("

"); document.write("

"); document.write(" www.ordtak.no

");