//Skriver ut uformatert document.write("

"); document.write("For hjertet er livet enkelt: det slår så lenge det kan.
"); document.write(" "); document.write("Karl Ove"); document.write(" "); document.write("Knausgård"); document.write(""); document.write("

"); document.write("

"); document.write(" www.ordtak.no

");